Shakira – Whenever wherever (2002) – #Top2000

2011 – No. 1843
2010 – No. 1502
2009 – No. 1984
2008 – No. 1709
2007 – No. 1563
2006 – No. 726
2005 – No. 0
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer