Kinks – Waterloo sunset (1967) – #Top2000

2011 – No. 998
2010 – No. 881
2009 – No. 830
2008 – No. 764
2007 – No. 770
2006 – No. 750
2005 – No. 888
2004 – No. 857
2003 – No. 738
2002 – No. 996
2001 – No. 663

Reageer