Herbert Grönemeyer – Der Weg (2002) – #Top2000

2011 – No. 354
2010 – No. 356
2009 – No. 360
2008 – No. 577
2007 – No. 243
2006 – No. 389
2005 – No. 591
2004 – No. 0
2003 – No. 0
2002 – No. 0
2001 – No. 0

Reageer