Rod Stewart – Reason to believe (1971) – #Top2000

2011 – No. 1706
2010 – No. 1445
2009 – No. 1381
2008 – No. 1291
2007 – No. 1378
2006 – No. 1343
2005 – No. 1253
2004 – No. 1430
2003 – No. 1089
2002 – No. 905
2001 – No. 1211

Reageer