Cheap Trick – I want you to want me (1979) – #Top2000

2011 – No. 1300
2010 – No. 1193
2009 – No. 1187
2008 – No. 778
2007 – No. 814
2006 – No. 832
2005 – No. 940
2004 – No. 703
2003 – No. 813
2002 – No. 903
2001 – No. 738

Reageer