Santana – Samba pa ti (1973) – #Top2000

2012 – No. ?
2011 – No. 221
2010 – No. 154
2009 – No. 161
2008 – No. 182
2007 – No. 257
2006 – No. 184
2005 – No. 182
2004 – No. 177
2003 – No. 188
2002 – No. 176
2001 – No. 153

Reageer