Rod Stewart – Sailing (1975) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 448
2010 – No. 335
2009 – No. 397
2008 – No. 316
2007 – No. 323
2006 – No. 300
2005 – No. 311
2004 – No. 393
2003 – No. 346
2002 – No. 297
2001 – No. 302

Reageer