Nits – In the Dutch mountains (1987) – #Top2000

2012 – No.
2011 – No. 493
2010 – No. 316
2009 – No. 408
2008 – No. 477
2007 – No. 697
2006 – No. 458
2005 – No. 486
2004 – No. 483
2003 – No. 250
2002 – No. 636
2001 – No. 390

1 gedachte over “Nits – In the Dutch mountains (1987) – #Top2000

Reageer